_
for firmaer med langtidsbehov
BOOKINGREGLER - BJØRKELANGEN HOTELL § 1 AVTALEPARTER VED BOOKING Booking av rom på Bjørkelangen Hotell er et avtaleforhold mellom bestiller og Bjørkelangen Hotell AS. Den som forestår bestilling på vegne av et firma innestår personlig for at han eller hun har fullmakt til å inngå et slikt avtaleforhold. Bestiller skal oppgi navn på den eller de som skal benytte hotellrommet, heretter benevnt gjest eller gjester. § 2 GJESTEREGLER Gjesteregler for Bjørkelangen Hotell er en del av avtaleforholdet. Bestiller er ansvarlig for eventuelle brudd på gjestereglene. Gjestereglene er oppslått på hvert rom, samt kan leses på www.bjorkelangenhotell.no. Bestiller bekrefter å ha lest-, samt akseptert disse reglene før booking. § 3 BETALING Ved bestilling gjelder prislisten på www.bjorkelangenhotell.no. Med mindre annet er særskilt avtalt vil bestiller motta faktura for avtalt pris med forfall før innsjekking. Ved avtale om opphold med varighet over en måned vil oppholdet bli fakturert med forfall forskuddsvis per måned. Ved slike lengre avtaler kan Bjørkelangen Hotell i første faktura også kreve ytterlige forskuddsbetaling som eventuelt går til fradrag i oppholdets siste faktura § 4 INNSJEKKING Bestiller, eller oppgitt gjest, vil få utlevert nøkler til utgangsdør og hotellrom på Bjørkelangen Hotell på dagen for oppholdets start kl 16.15 med mindre annet er skriftlig avtalt og bekreftet fra post@bjorkelangenhotell.no. Den som mottar nøkler på vegne av bestiller skal legitimere seg. § 5 UTSJEKKING På oppholdets siste dag skal bestiller levere nøkler i Bjørkelangen Hotells nøkkelinnlevering senest kl. 12.00. Utsjekking anses gjennomført først når nøkler er levert. For opphold uten avtalt varighet eller utsjekkingsdato regnes oppholdet som avsluttet når melding om utsjekking er mottatt fra bestiller på post@bjorkelangenhotell og nøkler levert innen kl. 12 § 6 AVBESTILLING Ved avbestilling av booking mer enn 1 måned før oppholdets start, betales et avbestillingsgebyr tilsvarende 50% av hele oppholdets avtalte pris, dog begrenset oppad til 50% av avtalt pris for oppholdets første 30 dager. Ved avbestilling mindre enn 1 måned før oppholdets start betales et avbestillingsgebyr tilsvarende hele oppholdets avtalte pris, dog begrenset oppad til avtalt pris for oppholdets første 30 dager. Avbestillingsgebyr faktureres umiddelbart etter avbestilling med 10 dagers betalingsfrist. § 7 FREMSKYNDING AV AVTALT UTSJEKKINGSDATO Bestiller kan fremskynde avtalt utsjekkingsdato etter eget ønske. Fremskyndet utsjekking regnes som gjennomført når melding om ny utsjekkingsdato er mottatt fra bestiller på post@bjorkelangenhotell.no og nøkler er levert innen kl. 12.00 på ny utsjekkingsdato. For opphold med avtalt varighet refunderes avtalt pris for oppholdet på grunn av fremskyndet utsjekking etter følgende modell: Første 15 døgn etter fremskyndet utsjekking refunderes ikke. Neste 15 døgn refunderes med 50%. Avtalt varighet ut over 30 døgn etter fremskyndet utsjekking refunderes i sin helhet. § 8 BRUDD PÅ REGLER Bjørkelangen Hotell AS kan avbryte avtaleforholdet og forlange umiddelbar utsjekking ved vesentlig eller gjentatte brudd på booking reglene, herunder gjestereglene. Ovennevnte ordninger for refundering gjelder tilsvarende. § 9 SÆRSKILT AVTALE Betingelser gitt i skriftlig tilbud fra Bjørkelangen Hotell AS gjelder foran bookingreglene.
Bjørkeveien 2, 1940 Bjørkelangen. Tlf.+47 981 31 216 post@bjorkelangenhotell.no
BOOKING AV ROM
FORESPØRSEL OM LANGTIDSOPPHOLD
BOOKINGREGLER - BJØRKELANGEN HOTELL § 1 AVTALEPARTER VED BOOKING Booking av rom på Bjørkelangen Hotell er et avtaleforhold mellom bestiller og Bjørkelangen Hotell AS. Den som forestår bestilling på vegne av et firma innestår personlig for at han eller hun har fullmakt til å inngå et slikt avtaleforhold. Bestiller skal oppgi navn på den eller de som skal benytte hotellrommet, heretter benevnt gjest eller gjester. § 2 GJESTEREGLER Gjesteregler for Bjørkelangen Hotell er en del av avtaleforholdet. Bestiller er ansvarlig for eventuelle brudd på gjestereglene. Gjestereglene er oppslått på hvert rom, samt kan leses på www.bjorkelangenhotell.no. Bestiller bekrefter å ha lest-, samt akseptert disse reglene før booking. § 3 BETALING Ved bestilling gjelder prislisten på www.bjorkelangenhotell.no. Med mindre annet er særskilt avtalt vil bestiller motta faktura for avtalt pris med forfall før innsjekking. Ved avtale om opphold med varighet over en måned vil oppholdet bli fakturert med forfall forskuddsvis per måned. Ved slike lengre avtaler kan Bjørkelangen Hotell i første faktura også kreve ytterlige forskuddsbetaling som eventuelt går til fradrag i oppholdets siste faktura § 4 INNSJEKKING Bestiller, eller oppgitt gjest, vil få utlevert nøkler til utgangsdør og hotellrom på Bjørkelangen Hotell på dagen for oppholdets start kl 16.15 med mindre annet er skriftlig avtalt og bekreftet fra post@bjorkelangenhotell.no. Den som mottar nøkler på vegne av bestiller skal legitimere seg. § 5 UTSJEKKING På oppholdets siste dag skal bestiller levere nøkler i Bjørkelangen Hotells nøkkelinnlevering senest kl. 12.00. Utsjekking anses gjennomført først når nøkler er levert. For opphold uten avtalt varighet eller utsjekkingsdato regnes oppholdet som avsluttet når melding om utsjekking er mottatt fra bestiller på post@bjorkelangenhotell og nøkler levert innen kl. 12 § 6 AVBESTILLING Ved avbestilling av booking mer enn 1 måned før oppholdets start, betales et avbestillingsgebyr tilsvarende 50% av hele oppholdets avtalte pris, dog begrenset oppad til 50% av avtalt pris for oppholdets første 30 dager. Ved avbestilling mindre enn 1 måned før oppholdets start betales et avbestillingsgebyr tilsvarende hele oppholdets avtalte pris, dog begrenset oppad til avtalt pris for oppholdets første 30 dager. Avbestillingsgebyr faktureres umiddelbart etter avbestilling med 10 dagers betalingsfrist. § 7 FREMSKYNDING AV AVTALT UTSJEKKINGSDATO Bestiller kan fremskynde avtalt utsjekkingsdato etter eget ønske. Fremskyndet utsjekking regnes som gjennomført når melding om ny utsjekkingsdato er mottatt fra bestiller på post@bjorkelangenhotell.no og nøkler er levert innen kl. 12.00 på ny utsjekkingsdato. For opphold med avtalt varighet refunderes avtalt pris for oppholdet på grunn av fremskyndet utsjekking etter følgende modell: Første 15 døgn etter fremskyndet utsjekking refunderes ikke. Neste 15 døgn refunderes med 50%. Avtalt varighet ut over 30 døgn etter fremskyndet utsjekking refunderes i sin helhet. § 8 BRUDD PÅ REGLER Bjørkelangen Hotell AS kan avbryte avtaleforholdet og forlange umiddelbar utsjekking ved vesentlig eller gjentatte brudd på booking reglene, herunder gjestereglene. Ovennevnte ordninger for refundering gjelder tilsvarende. § 9 SÆRSKILT AVTALE Betingelser gitt i skriftlig tilbud fra Bjørkelangen Hotell AS gjelder foran bookingreglene.
Hotellfasade Gågaten i Bjørkelangen
Bjørkeveien 2, 1940 Bjørkelangen. Tlf.+47 981 31 216 post@bjorkelangenhotell.no
AMFI Bjørkelangen Torg
BOOKING AV ROM
FORESPØRSEL OM LANGTIDSOPPHOLD
_
for firmaer med langtidsbehov